slovenski jezik english language

PRIJAVA

Uporabnik:

Geslo:

Ste pozabili geslo?

E-IZOBRAŽEVANJE


E-izobraževanje je izobraževanje, ki poteka ločeno od mesta poučevanja in zato zahteva specifične tehnike načrtovanja izobraževalnih gradiv, poučevanja ter komunikacije s pomočjo informacijskih in telekomunikacijskih tehnologij in posebne pristope k ureditvi vseh organizacijskih in administrativnih zadev.


Ciljna okolja e-izobraževanja:

 •  Poslovna okolja, kjer je razlogov za uvedbo še največ in jih na tem mestu ne bomo posebej opredeljevali.

 •  Vseživljenjsko izobraževanje, kjer posamezniki z nadgradnjo obstoječega in pridobitvijo novih znanj
     povečujejo možnost za boljšo zaposlitev, večje finančne prihodke in kvaliteto življenja.

 •  Univerzitetna okolja, kjer prihranimo čas in denar potreben za potovanja na fakultete, omogočimo večji
     vpis študentov v študijske programe, olajšamo posodabljanje in distribucijo izobraževalnih gradiv,...

 •  Šolska okolja, ki omogočajo učiteljem in učencem dostop do knjižnice zunanjih virov gradiv, prilagojen
     način dela za slabše in boljše učence ter nove pristope k bolj samostojnemu učenju.

 •  Ljudje s posebnimi potrebami so še posebej pomembna ciljna skupina. Nove tehnologije jim omogočajo
     dostop do novih znanj in posledično tudi do zaposlitev.
 
Področje e-izobraževanja je osnovano na modernih ICT tehnologijah in je eno od poglavitnih gonilnih sil razvoja na informacijah temelječe družbe v Evropi in po svetu. Aplikacije e-izobraževanja in z njim povezane vsebine podpirajo evolucijo informacijske in elektronske pismenosti in zmanjšujejo digitalno ločnico povsod po svetu.


Oglejte si tudi:

 •  Sistem E-cho

 •  E-tečaji

 •  Reference